Info – Tailandese

นอย ปารลีอาโม อิตาเลียนโน (Noi parliamo Italiano) เป็นเว็ปไซด์ที่จัดทำขึ้นโดยอาจารย์เจ้าของภาษา ในเว็ปไซด์ ประกอบไปด้วย แบบฝึดหัด ไวย์กรณ์ การอ่าน การฟัง และมีภาพประกอบ การให้ข้อมูลและการอธิบายวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจภาษาอิตาเลียน ตลอดจนมีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนหรือการรู้จักเพื่อนผ่านการโต้ตอบออนไลน์.

Noi parliamo italiano

ทำไมถึงเรียนภาษาอิตาเลียน?

ทำไมปัจจุบันนี้มีผู้สนใจเรียนภาษาอิตาเลียนเป็นจำนวนมาก ถึงแม้ว่าภาษาอื่นๆจะมีบทบาทสำคัญต่อการเมืองและเศรษฐกิจ แต่ผู้เรียนภาษาอิตาเลียนก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งๆที่ไม่ได้อาศัยหรือตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศอิตาลีก็ตาม
แรงจูงใจสำคัญของการเรียนภาษาอิตาเลียนนั้นคือ ความงดงามทางด้านวัฒนธรรม และมีอีกหลายเหตุผลเช่น เพื่อการศึกษา การทำงาน การท่องเที่ยว หรือมีความหลงใหลชื่นชอบส่วนตัว
ภาษาอิตาเลียนเป็นภาษาที่มีวัฒนธรรม เป็นภาษาของดันเต้ (Dante) เป็นภาษาของบทเพลงและโอเปร่า อีกทั้งยังเป็นภาษาที่มีอิทธิพลแห่งศิลป์ จิตรกร กวี นักเขียน ปรัชญา และเป็นภาษาของพระสันตประปา นอกจากนี้ใช้เป็นภาษาทางราชการ ซึ่งเป็นภาษาละตินที่ใช้ในนครรัฐวาติกัน
ภาษาอิตาเลียนเป็นภาษาของดนตรี ที่เปิดกว้าง หลากหลาย และเพลิดเพลิน จึงทำให้การเข้าใจภาษาอิตาเลียนนั้นง่ายและสนุกสนานมากกว่าภาษาอื่นๆ
ภาษาอิตาเลียนยังมาพร้อมกับสิ่งของที่ทำจากประเทศอิตาลี (Made In Italy) เช่น แฟชั่น อาหาร และรถยนต์ ทั้งหมดนี้แสดงเห็นถึงภาษาที่มีคุณค่า มีเอกลักษณ์ ที่สามารถคงอยู่และรวมถึงการดำรงชีวิตที่ผาสุข (Dolce vita)
ภาษาอิตาเลียนยังเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของประเทศอิตาลีซึ่งเต็มไปด้วยศิลปะ ทิวทัศน์ที่งดงาม และมีความมหัศจรรย์ และคนอิตาเลียนเป็นชนชาติที่มีความสร้างสรรค์ เป็นมิตรและอบอุ่น
การพูดภาษาอิตาเลียน นับเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้เกิดการสื่อสารระหว่างบุคคล วัฒนธรรม และอาชีพ ทำให้ภาษาอิตาเลียน เป็นภาษาหนึ่งที่มีความสำคัญของโลก